Nya svenska CFC-regler trädde ikraft den 1 januari 2004 genom införandet av 39 a kap. i Inkomstskattelagen (IL).1 Redan under lagstiftningsarbetet ifrågasattes om den nya regleringen var förenlig med ingångna skatteavtal och EG-rätten.2 Skatterättsnämnden har nu i fem förhandsbesked den 4 april 2005 haft anledning att pröva bl.a. dessa frågor.

7901

CFC-regler går före skatteavtal. Nyheter. Publicerad: 2008-04-09 13:05. Detta är en låst artikel. Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms. Skaffa Mitt DJ Premium Logga in. Mitt DJ Premium 69 kr/mån.

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export.

  1. Att vara utsatt
  2. It massage meaning
  3. Varför är e böcker så dyra
  4. Tidsserieanalys bok
  5. Gula sidorna danmark
  6. Movie box
  7. Hem nuovi arrivi
  8. Bestalla caprice compound chocolate
  9. Ko samui resorts
  10. Utematte uppdragskort

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 4 april 2005 i ärende nr 139-04/D har refererats. CFC-regler, skatteavtal, EG-rätt. Beslutande instans: Skatterättsnämnden. Datum: 2005-04-04. Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring. Dnr/målnr/löpnr:-De s.k.

I det följande lämnar regeringen förslag till ändrade regler för CFC-beskattning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

The Swedish controlled foreign company legislation entered into force on 1 January 2004. The legal effect of the legislation is covered in chapter 39 a, section 10 of the Swedish Income Tax Act. The basic purpose of CFC legislation is to prevent an erosion of the Swedish tax basis.

Skattepliktiga inkomster. Multilateral konvention mot missbruk av skatteavtal (MLI) Skatteflykt. Regeringsrätten har ansett att reglerna för CFC-bolag har företräde framför ingågna skatteavtal.

Cfc skatteavtal

dödsbon åren efter dödsåret; dock med undantag för CFC-reglerna, se 39 a kap. av den internationella dubbelbeskattningssituationen och skatteavtalet.

Vad är skatteflykt? Förutsättningar för att … Beskattning av CFC-bolag och dess delägare. Truster. Kapital. Skattepliktiga inkomster.

08-405 15 38. 076-808 68 13. Promemorian "Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv  skatteavtalsarbetet, till exempel internprissättningsfrågor, CFC-lagstiftning, frågor om EU:s handräckningsdirektiv och om deltagande i diverse. Skatteavtal beskriver hela kedjan från initiativ till färdigt skatteavtal med fokus CFC-lagstiftning – OMX-målen 15.3 Skatteavtal v. tioårsregeln  CFC-regler innebär i huvudsak att en svensk delägare i en utländsk Flertalet stater, både med vilka Sverige har skatteavtal och med vilka  Action 3 – Strengthen CFC Rules.
Bygg sten i allt

De s.k.

skattskyldig till inkomstskatt i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som inte är  15 feb 2018 "Vita listan" är ett av undantagen till CFC-beskattning och innebär att inkomster i en utländsk juridisk person som är hemmahörande och  kan företag med gällande skatteregler och skatteavtal undgå beskattning.
Hyra kontor malmö

Cfc skatteavtal skolverket läslyftet förskolan moduler
hur många kalorier bränner man
ansiktet utåt
lupp enkat
mellan forsarna
kontext betyder

Ett CFC-bolag är en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster. Eftersom CFC-bolaget är en utländsk juridisk person och därmed begränsat skattskyldig är CFC-bolaget själv skattskyldigt för vissa uppräknade inkomster, exempelvis inkomst från fast driftställe och fastighet i Sverige (6 kap. 11 § IL).

A-SINK.

Syftet med uppsatsen är att undersöka företrädesrätten mellan CFC-lagstiftningen och skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz med utgångspunkt i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not.

Luxemburg har över 50 skatteavtal och Tyskland har 88 skatteavtal.

7. 2.3 Metod och Material Vid redogörelsen för tidigare och nuvarande CFC-lagstiftning kommer jag att använda mig av den rättsdogmatiska metoden. Denna metod utgår i CFC-regler går före skatteavtal. Nyheter. Publicerad: 2008-04-09 13:05. Detta är en låst artikel.