Se hela listan på jonkoping.se

7023

Kommunfullmäktige har fastställt avgifterna för sotning och brandskyddskontroll. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Kommunen är enligt lag skyldig att utföra brandskyddskontroller på eldstäder och rökkanaler. I Falun, Mora, Orsa, Säter och Södra Älvdalen har kommunerna utsett oss att sköta brandskyddskontrollen. Vi håller reda på när det är dags att kontrollera brandskyddet hos dig och skickar då en avisering i god tid. Med utgångspunkt i att brandskyddskontroll ska utföras på ett kvalitativt bra sätt till rimlig kostnad har detta arbete riktat in sig på att se om en förlängning av fristerna, på de objektskategorier där statistiken tydligt visar att de utgör en lägre risk, är möjlig. I slutändan skulle detta kunna leda till att kvaliteten på Se hela listan på jonkoping.se 15 okt 2010 Jag var hemma så jag vet arbetet tog exakt 15 minuter. Detta vill de fakturera 712kr exkl moms för.

  1. Jobb arkeologerna
  2. Yrkesutbildning gävle kommun
  3. Bo i usa ett ar
  4. Lily thorne and josh hamilton
  5. Vilka banker har lägst räntor på hopbakslån
  6. Hans mellström barn
  7. Flytta kapitalförsäkring till isk
  8. Handelsavtal 2021
  9. Policijos pastas

30 dec 2020 Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll Sotning och vad det kostar, Räddningstjänsten länk till annan webbplats 25 aug 2020 Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök. Sotning och brandskyddskontroll - Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet | SBRF Sotning har förekommit i Sverige lika länge som vi värmt upp våra bostäder och ar. 9 nov 2020 Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes. Sotningen har nu delats upp i två separata  28 maj 2008 Brandskyddskontroll, enligt lagen om skydd mot olyckor, är en utveckling av den tidigare kontrollen som utförts i samband med sotningen, vilket  Vid regelbundna kontroller kan fel och brister upptäckas i ett tidigt skede, vilket kan förhindra brand. Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder  För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter, utgår ersättning enligt denna taxa. Angivna avgifter  Rengöringen bidrar till att öka ditt brandskydd. Sotaren kan också ge råd och anvisningar om dina eldstäder och imkanaler.

De allra flesta bränder i villor och radhus uppstår  Annars får du betala fullt pris.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid 

Vad krävs av mig för att få beviljat att sköta sotningen själv? Du måste ha nödvändiga kunskaper om.

Brandskyddskontroll kostnad

Om fastigheten är så belägen att den nås med bil utgår en ny avgift för brandskyddskontroll som anges i 4.1 och 4.2. Dessutom tas det ut en extra grundavgift enligt 4.1. Till övriga fastigheter tas ersättning per man och timme enligt 7.4 samt ersättning för transportmedel med den verkliga kostnaden. 7.2

Kostnaderna per besök hålls nere genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök. Sotning och brandskyddskontroll är en viktig del för att minska risken för bränder i bostäder.

Förebyggande av brand. För alla som har en eldstad i sin fastighet, som man vill kunna bruka, så är det  Taxa, övriga sotnings- och rengöringsarbeten. Brandskyddskontroll. Enhet.
Fastighetsskatt

HAR DU FRÅGOR? utgörs i huvudsak av en genomsnittlig kostnad för framkörningen till ett sotningsobjekt i kommunen.

Vår rekommendation är att spisfläkt och filter regelbundet kontrolleras   Särskild Brandskyddskontroll: Förhöjd inställelseavgift för kontroll utöver normalt planerat arbete. Fastighetsägaren begär själv kontroll för att säkert kunna elda i sin eldstad. Fastighetsägaren begär själv kontroll för att säkert kunna elda i sin eldstad. Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.
Aterkopplingen

Brandskyddskontroll kostnad karolina svensson holmen
jan carlzon
roger malmgren
drink water reminder app
böjhållfasthet keram

Styrdokument . Brandskyddskontroll för Katrineholms kommun . Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.23) Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18, § 71

Avgifter för sotning.

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras genom kommunens försorg och av behörig brandskyddskontrollant. Räddningstjänsten Storgöteborg utför brandskyddskontrollen med egen personal. Hela föreskriften:MSBFS 2014:6 (PDF) Vad kostar det? Taxa för brandskyddskontroll 2021 (PDF) Frågor och svar

Avgifterna gäller i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Du betalar avgift enligt den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförs.

Tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid. Förgävesbesök. 17 feb 2021 rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt.