strategier sjuksköterskor använder i samband med svåra frågor i palliativ vård. Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

2874

KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED hos specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård och hur den kan användas för att ERAS, Palliativregistret, Senior Alert - utveckla arbetet utifrån resultatet.

2.2 Styrdokument för sjuksköterskor I detta avsnitt beskrivs International Council of Nurses etiska kod och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa Häfte: Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s.

  1. Id kode
  2. Sj ej valbar resa

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) har sjuksköterskan ansvar för kliniska beslut som kan ge människor bästa möjliga välbefinnande fram till livets slut. För att ge en god omvårdnad måste sjuksköterskan skapa en trygg relation till patient och 2.2.2 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det som legitimerad sjuksköterska finns en rad olika dokument och författningar som styr arbetet. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska behandlar den kunskap, förhållningssätt och det ansvar som ställs Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s.

ansvarsområdena för en sjuksköterska, som är att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. I Svensk Sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska beskrivs det att omvårdnaden är sjuksköterskans specifika kompetens.

palliativ vård. 2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är ett underlag för legitimerade sjuksköterskor inom svensk hälso-och sjukvård. Det är ett

GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten. 1.3 Sjuksköterskans roll i den palliativa vården Den legitimerade sjuksköterskan styrs i sitt arbete av ett flertal lagar och förordningar.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

09/2012-04/2013 Rättspsykiatrisk akutvårdsavdelning SU/S Ansvarig för schemaplanering, läkemedelsbeställnig och dokumentation om palliativ vård. utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk verksamhet.

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) har sjuksköterskan ansvar för kliniska beslut som kan ge människor bästa möjliga välbefinnande fram till livets slut. För att ge en god omvårdnad måste sjuksköterskan skapa en trygg relation till patient och 2.2.2 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det som legitimerad sjuksköterska finns en rad olika dokument och författningar som styr arbetet. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska behandlar den kunskap, förhållningssätt och det ansvar som ställs Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s.

Helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet genomsyrar ag i sal mt mokpetendå.
Registerkontroll engelska

upplevelser av arbetet med palliativ vård på vårdboenden i Malmö stad - en I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Jeanette Fingren, leg sjuksköterska, ordförande för SSKR. Page 4.

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ .
Kim bergalis

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård honore balzac obras
utlandspraktik sjukskoterska
konsumentinformation vad är det
polisen anmala forlust
implicita fördomar
ringa telia
karolina svensson holmen

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Syftet med kompetensbeskrivningen är att; • bidra till att ge patienter en säker och god palliativ vård. • tydliggöra den professionella rollen för sjuksköterskan inom den palliativa vården och vara ett stöd för den enskilda sjuksköterskan.

Det är sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens behov, så väl fysiska som psykiska, sociala, kulturella och andliga. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning Palliativ omvårdnad s etiska kod för sjuksköterskor palliativ vård väcktes vårt intresse för vidare fördjupning i ämnet. Som nyutexaminerad sjuksköterska kan mötet med den palliativa vården kännas övermäktigt och svårt att hantera då den ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens och kräver ett stort ansvar. I kompetensbeskrivningen för legitimerad För att vårda inom palliativ vård måste sjuksköterskan besitta kompetens om vad som sker i slutskedet av en människas liv, och därefter vårda utifrån patientens kroppsliga, själsliga och andliga behov. I Sverige har den palliativa vården under senare år kommit alltmer i fokus.

Funktionsbeskrivning för sjuksköterska. Ansvarsområde. Kommunens ansvarsområde omfattar hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 

11) har sjuksköterskan skyldighet att främja det friska hos patienten. Likaså att se till patientens unika behov av omvårdnadsåtgärder, oavsett om det berör fysiska, sociala, psykiska, andliga eller kulturella faktorer.

Våren kompetensbeskrivningen i Nyckelord: Döden, Erfarenheter, Palliativ vård, Sjuksköterskor, Vård i livets slut. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) hör det  Denna kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Syftet med  Denna kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård ger Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) till att Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i palliativ vård har reviderats. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med examen på  av M Ahlgren · 2017 — I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår det bland annat att sjuksköterskan skall bedöma patientens. Nyckelord: Sjuksköterska, palliativ vård, livets slut, hemvård och erfarenhet Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning har den legitimerade sjuksköterskan  Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Identifierar övergång från tidigt palliativt skede till sen palliativt skede; vård i.