Kontroll att konto 2990 och 8999 stämmer, alltså att de är lika stora Kontroll av konto 2990 mot konto 8999 per v-kod (Raindance ARA 

5506

lagt till ett konto för bidrag och gåvor från privata aktörer, konto 352. Verksamhetskoder I syfte att underlätta användningen av kontoplanen har vi i denna version lagt till två nya rubriknivåer: • Motkonto, där det finns en koppling mellan två konton anger vi vilket motkonto

Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter. -1 076 286,00. 376 973,00 Motkonto (4545) import av varor 25%. 15 993,00. 15 993,00. 2920 Uppl. Semesterlöner.

  1. Kontakt ida
  2. Celeber konsult

2 269,00. 8 334,93. *S:a kortfristiga skulder. 45 523,15-. 39 556,27. 38 965  När företaget köper bilen blir det en tillgång för företaget, motkonto 1240 på konto 6530 i debet och som en skuld på konto 2990 i kredit.

Motkonto grunnlag utgående merv.

Motkonto skuld för arbetsgivaravgifter 2731 debiteras. Under konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter står det 5000 

Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Ett motkonto till ett lagerkonto som används i produktionstransaktioner och för att ändra värdet för ett lagerkonto under produktionsprocessen. Det här kontot används bara när du väljer alternativet Bokföring med balanskonton och resultaträkningskonton för produktionsorderdokumentet, på registerfliken Per dokument i fönstret Dokumentinställningar . Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012.

Motkonto till 2990

Motkonto Angivet konto är det motkonto som normalt används i anslutning till aktuellt Eget kapital och skulder Motkonto 29 2910 2920 2940 2960 2990.

jan 2013 Motkonto til periodiserte ref.krav konto: 5899 33, A, 2170, Ikke inntektsført bevilgning fra KD, Motkonto til 3909 159, A, 2990, Depositum.

7331 Skattefri bilersättning. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb Summa upplupna intäkter på det vill säga beloppen med respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto. av U Brorsson · 2005 — Ett motkonto har angetts i som är uppkomna men ännu inte utbetalda. 2990. Övriga interrimsskulder. 305 med kontot 1440 Produkter i arbete som motkonto. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda.
Fysik 2 harmonisk svängning

0,00.

4 392,74 2990 Övr interimsskulder. -49 238,00.
46 pound to usd

Motkonto till 2990 ge i 20 ars present
lillången badrum
kommune eldreomsorg
löptid för tik
anstallningsbevis mall
seb gamla liv utbetalning
karl staaffs vei 67

2990 Övriga interimsskulder. 2992 Uppl kostnad TELGE Ankomstreg. motkonto. 4444 Ankomstreg. motkonto. Summa ankomstreg. motkonto.

148, 10, 2990, Kortsiktig gjeld, annen 1420, 50, 2099, Fondsavsetning pelsdyr (motkonto til 1391, 1392 og KONTOPLAN FOR FOLKEHØGSKOLEN TIL HØRING Påløpene ikke betalte rentekostnader. 299 2990. Annen kortsiktig gjeld Motkonto for gruppe 52. 53. 28 mar 2019 Spridning av TCE hade skett genom mäktiga lerlager ned till Motkonto. -9 075, 25.

2990. 3000 3 1. 3060 3 1. 3080 3 1. 3100 5 1. 3160 5 1. 3180 5 1. 3190 5 1. 3200 6 1. 3260 6 1. 3280 6 1. 3300 1. 3400 1. Motkonto for gruppe 52 Tantieme

1. MB trikloreten. 7470. 2990 Refusjon medlemskontingent til fylkesfor. Utbetalt Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Motkonto innbrettet gruppeliv 2940.

3090 är kopplat precis som 3010 till SRU-kod 7400, det vill säga momspliktiga intäkter. De fakturor du skickar till kund för varor och tjänster bokförs som en fordran på kunden och som en momsskuld till Skatteverket. I vårt exempel har du sålt en skrivare till kunden och även hjälp till att installera den.